http://www.gerila.co.il/gilui/

בין הכותבות והכותבים, חדשים וגם שולמית אפפל, ענת לוין, עדי עסיס, דוד ברבי ועוד. בואו מחר להשתתף במיצג של עבודת גילוי במרכז עינב בשמונה בערב - שם נחתים אתכם על חוזה עבודה, ותוכלו לכתוב עדויות עבודה משלכם/ן. יהיה וידאו עדויות בלייב שערך לנו יותם, רותם מלנקי יצלם הכל לסרט עתידי ונחלק את האנתולוגיה היפה והחדשנית שלנו —  
 
בואו להשתתף במיצג עבודת גילוי היום, 6.9.2012 כחלק תערוכת "אוהבים אמנות" במרכז עינב לתרבות.
 
כאמור בשעה שמונה בערב במרכז עינב (על גג בניין גן העיר במרכז תל אביב) נציג את עבודת גילוי בתערוכת הסיום של עיר–שדה. עבודת גילוי היא פרויקט מורכב וממושך של גרילה תרבות שנוצר מתוך צורך ממשי ודחוף להוציא לאור השמש את מה שנעשה תחת לאורות הניאון במקום הנקרא "עבודה", לחשוף את מה שיכולה עבודה לעולל ליחסים בין בני אדם ולמהלך חייהם, לאוורר את המושג עובדת ועובד ולתת מוצא פה למערכי הכוחות הסודיים במסדרונות ולהתנסות הרגשית והפיזית של העובד/ת במקום עבודתו/ה. עבודת גילוי כללה שלושה חלקים: איסוף עדויות של יחסי עבודה, מיצג ואנתולוגיית שירה וסיפורת.  
 
המיצג שבו ניתן יהיה להשתתף היום ויתועד בוידאו על ידי רותם מלנקי, כולל זירת עבודה משרדית ניידת שניתנת לתזוזה והעברה קלה ממקום למקום במרחב העירוני ומספקת אולטרה עבודה בעידן שבו המהיר והזמני הם צו השעה. בשונה מדוכני מכירה ברחוב שמציעים סחורה תמורת כסף, בזירה של עבודת גילוי אנחנו מציעים עבודה תמורת כסף. העובדות והעובדיםיחתמו על חוזה העסקה שבו מוסדרים יחסיהם עם עבודת גילוי בתמורה לשכר מינמום של 22.04 לשעה ויקלידו עדויות על יחסי עבודה שנאספו ונכתבו בכתב–יד. לאחר מכן יתבקשו לכתוב על נייר עדות משלהם ולייצר עבודה נוספת לבאות ולבאים אחריהם. במקום יוקרן סרט קצר של עדויות עובדים, שערך יותם וקס ויחולקו 100 עותקים ראשונים של האנתולוגיה עבודת גילוי שעוצבה בידיו המוכשרות של אבי בוחבוט. עבודת גילוי כחלק מאוהבים אמנות