לא נעזובצילומים ושירים משייח ג'ארח, אקטיבסטילס, 2010. מקוון, תלת לשוני. צילומים: עודד ידעיה ואקטיבסטילס ( http://www.activestills.org ). תרגום לערבית: טייב ג'נאים. הוצאת סולידריות שייח ג'ארח.