קואליציית ליבי במזרח, בשיתוף עם קבוצות הלא נחמדים, וגרילה תרבות, מתכבדות/ים להזמין את הציבור הרחב להפגנת מחאה ולחפלה של תרבות מזרחית מול בנק ישראל. 

 

לאחרונה התפרסמה החלטת הוועדה מטעם בנק ישראל על בחירת דמויות שיתנוססו על שטרות הכסף החדשים. מתברר שכל הדמויות שנבחרו הן/ם של משוררות ומשוררים אשכנזים. כשנשאלו נציגי הוועדה מדוע לא כללו גם דמויות מזרחיות הם טענו כי אינם מכירים משוררות ומשוררים מזרחים. להתעלמות של נציגי הממסד מהתרבות המזרחית (או כל תרבות שאין לה שורשים באירופה) יש היסטוריה ארוכה. יתירה מכך, זהו מנגנון שנועד לטאטא, להעלים ולדכא את התרבות המזרחית. במדינת ישראל פחות מ – 10% מהתקציב לתמיכה במוסדות תרבות מגיע לתרבות מזרחית. אנו רואים לנגד עיננו את תרבות יהודי ערב נכחדת.

 

להדרת נציגות/י תרבות מזרחיות/ים משטרות הכסף יש גם משמעות סימבולית. הקהילות העניות בישראל נמצאות בפריפריה הגיאוגרפית והתרבותית ובעיקר בקרב מזרחים/יות, ערבים/יות, יוצאות/י אתיופיה וחרדים. נציגי תרבות אשכנזים על שטרות הכסף מזכירים לנו את הבעלות על אותו כוח כלכלי של ההגמוניה בישראל, שנציגיה הם בעיקר אשכנזים.

 

אנו דורשים/ות:

 

ייצוג שוויוני של א/נשים מכל העדות והמגזרים בארץ בוועדות הממשלתיות והעירוניות המחליטות על חלוקת המשאבים, מתן פרסים, ועוד ועוד

 

שינויים בקריטריונים המפלים של הועדות השונות.

 

חלוקה שוויונית של משאבי המדינה בקרב כלל הקהילות התרבותיות, האתניות והלאומיות בישראל. 

 

משוררות ומשוררים מזרחיות/ים על שטרות הכסף החדשים עכשיו ולאלתר!!

 

ביום חמישי בשעה 19:00 נגיע אל מול בנק ישראל להפגנת מחאה וחפלה תרבותית שתכלול הקראת שירה של משוררות ומשוררים מזרחיות/ים. 

 

בואו בהמוניכן/ם!!!