עיתונאית, משוררת ולומדת לתואר מוסמך בפסיכולוגיה

צילום: דניאל עוז