משוררת ואמנית. ספר שיריה הראשון ייראה אור בהוצאת כתב העת

מעין.