החוג לספרות עברית מזמין אתכם/ן למפגש השלישי של
ספרות כאן ועכשיו

שירה פוליטית וחברתית
בין ירושלים לתל-אביב

נקיים רב שיח עם המשוררים:

שי דותן ודורית ויסמן מקבוצת "כתובת"
נוית בראל וערן הדס מ"גרילה תרבות"

בהנחיית נעמה צאל

יום רביעי, 15 בדצמבר, ח' טבת
בשעה 18:30
חדר 2720 במדעי הרוח
קמפוס הר הצופים

פייסבוק