יוצר, עיתונאי ותלמיד מחקר לתואר שני באוניברסיטת תל אביב