שירון המהפכה: שירת האוהלים מודפס (!) במהדורה שניה

 

 

שירת האוהלים | Tent Poetry