גרילה שביתת רעב

 משוררי ומשוררות גרילה תרבות יצאו לדרך בכדי לפגוש את יצחק ג׳קי אדרי באוהל המחאה בדימונה. אדרי שובת בו יותר משבועיים. החלטנו לרדת ולבקרו ולהקריא לו שירים ולשמח את ליבו