הערב מתי שמואלוף, סער סקלי, דניאל שמשוני, נועם פרתום, נמרוד פלשנברג ועוד. תראה ב20:30 על גג בית העם. הצטיידו  בעגבניות! זה התחיל באנרגיות טובות שלנו בגרילה תרבות והפך לז'אנר שבה המציאות היא פארודיה. פייסבוק